obrázok

Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku

Dátum: 03. 08. 2015 Autor: Eva Jančinová
3. júla 2015 sa v Piešťanskom informačnom centre konalo predstavenie reprezentačnej knižnej publikácie Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku. Kniha, ktorej zostavovateľkou je krajinná a záhradná architektka Eva Wernerová, vyšla vo vydavateľstve Eurostav v prvom polroku 2015. Publikácia predstavuje 33 encyklopedicky spracovaných profilov najvýznamnejších súčasných slovenských záhradných architektov a ich tvorbu. O každom architektovi sú uvedené základné informácie i s filozofiou tvorby a fotografie jeho najlepších realizácií záhrad i s popisom.
Na prezentáciu knihy nadviazala rovnomenná výstava Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku inštalovaná v priestoroch Piešťanského informačného centra. Výber fotografií dokumentujúcich tvorbu záhradných a krajinných architektov Slovenska mohli návštevníci vidieť až do konca júla 2015.
Newsletter
Detská knižnica