obrázok

Svetový deň cestovného ruchu 2016

Dátum: 30. 09. 2016 Autor: Eva Jančinová
Počas septembra usporiadalo Piešťanské informačné centrum v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany sériu podujatí pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu 2016. Svetový deň cestovného ruchu (World Tourism Day – WTD) je tematická udalosť vyzdvihujúca socio-ekonomický význam cestovného ruchu, ktorá sa oslavuje každý rok 27. septembra. Tento deň bol stanovený v roku 1979 počas tretieho valného zhromaždenia Svetovej organizácie turizmu (UNWTO), ktorá je najvýznamnejšou medzinárodnou organizáciou na poli svetového turizmu. V roku 2016 sa v poradí už 37. ročník osláv Svetového dňa cestovného ruchu niesol v duchu témy „Turizmus pre všetkých“. Hostiteľskou krajinou oficiálnych osláv WTD 2016 bolo Thajsko.

Piešťanské informačné centrum v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany a Slovenskou speleologickou spoločnosťou, oblastnou skupinou Inovec zrealizovalo pri príležitosti 25. výročia objavenia Modrovskej jaskyne výstavu fotografií a artefaktov s názvom Krásy pod zemou. Výstavu zahájila 19. septembra vernisáž spojená s rovnomennou prezentáciou. Jeden z objaviteľov jaskyne, Ing. Ivan Demovič, priblížil návštevníkom Piešťanského informačného centra tajomstvá, ktoré skrýva jediná kvapľová jaskyňa nachádzajúca sa v blízkom okolí Piešťan. Samotnú výstavu si mohli návštevníci prezrieť do 30. septembra.

21. septembra sa v priestoroch PIC konalo vyhlásenie výsledkov súťaže O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2016 a víťazi XIV. ročníka si prevzali vecné ceny a diplomy. Súťaž vyhlasuje každoročne počas letných mesiacov Piešťanské informačné centrum v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany a určená je pre všetkých obyvateľov mesta. Okrem prihlásených účastníkov pracovníci PIC prejdú mesto a nafotia niekoľko desiatok okien, balkónov, prípadne predzáhradiek s kvetinovou výzdobou. Víťazov vyberá odborná porota.

V rámci série podujatí pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu 2016 boli zrealizované dve prezentácie pre študentov stredných škôl. Dvojica Bedřich Ludvík a Eva Svobodová navštívili 22. septembra Gymnázium Jána Baltazára Magina vo Vrbovom, kde študentom prezentovali tému Amerika - Kalifornie - on the road / Cesta na Jestřábí věž. Dňa 23. septembra zrealizovali pre študentov Strednej odbornej školy v Rakoviciach cestovateľskú prezentáciu Izrael - kolébka naší civilizace / Židovsko-křesťanská historie i současnost.

V priestoroch Piešťanského informačného centra sa 27. septembra konala prezentácia Andyho Popoviča na tému Poznávame pamiatky UNESCO na Slovensku.

Cyklus podujatí pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu 2016 zavŕšilo rozprávanie Vladimíra Ondejčíka na tému bonsaje dňa 28. septembra. Súčasťou prezentácie Fascinujúci svet bonsajov bola aj výstava bonsajov, ukážka starostlivosti o ne a pestovateľské poradenstvo.
Newsletter
Detská knižnica