obrázok

O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany 2017

Dátum: 04. 10. 2017 Autor: Piešťanské informačné centrum
Aj v roku 2017 vyhlásilo Piešťanské informačné centrum spoločne s Mestskou knižnicou mesta Piešťany letnú súťaž s názvom O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany. Tentokrát to bol už jubilejný 15. ročník. Z množstva nafotených okien a balkónov vybrala trojčlenná porota v zložení Ing. Soňa Švecová, Ing. Eva Wernerová a náhodný návštevník informačného centra svoje tipy, z ktorých vyšli tri najúspešnejšie.

V pondelok 2. októbra 2017 podvečer boli v Piešťanskom informačnom centre udelené ocenenia trom víťazkám. Diplomy a vecné ceny v pätnástom ročníku tejto súťaže získali Oľga Petričevič (8. mája 7), Darina Kaplánová (Lúčna 17) a Andrea Kozáčková (Alexandra Šindelára 2). Všetky tri dámy sa spoločne umiestnili na rovnocennom "prvom" mieste. Výherkyniam srdečne blahoželáme!
Newsletter
Detská knižnica