Výstava Nový lunapark

obrázok
V termíne od 5. do 28. februára 2018 prebiehala v priestoroch Piešťanského informačného centra výstava s názvom Nový lunapark, ktorá bola realizovaná v spolupráci s OZ Matica osvety. Návštevníci mali možnosť vidieť pestrú paletu nadrealistických koláží výtvarníka Jána Turiniča. Autor je prvým predsedom OZ Matica osvety, ktoré sídli v Bratislave. Vernisáž výstavy sa konala v podvečer 5. februára. Kurátorkou výstavy bola Mgr. Zuzana Giertlová.

Matica osvety je mimovládna nezisková organizácia založená v roku 2016. Jej poslaním je podporovať obnovu a udržiavanie všetkých duchovných a materiálnych prejavov tradičnej slovenskej kultúry v nových podmienkach. Toto občianske združenie vyvíja všestranné úsilie na popularizáciu a rozvoj súčasného slovenského ľudového umenia.
Rovnako sa zameriava aj na podporu a propagáciu slovenského nadrealistického umenia, súčasnej výtvarnej tvorby a umeleckej fotografie.

Občianske združenie Matica osvety pôsobí ako menšia kultúrna organizácia, ktorá usporadúva rôzne podujatia pre svojich členov, priaznivcov, aj pre širokú verejnosť. Pripravuje tematické výstavy z vybraných muzeálnych zbierok a súkromných múzeí. Zameriava sa najmä na popularizáciu súčasného slovenského umenia. Spolupracuje s neformálnymi skupinami výtvarných umelcov, zberateľov umenia a inými organizáciami, ktoré sa podieľajú na uchovávaní a zveľaďovaní slovenského kultúrneho dedičstva.

Už v prvom roku svojej existencie usporiadala Matica osvety niekoľko kultúrnych podujatí a výstav. Občianske združenie spravuje súkromné Múzeum Balisa a Múzeum Matador v Bratislave.

Autor: Piešťanské informačné centrum
Dátum: 01. 03. 2018
Newsletter
Detská knižnica