obrázok

VYŠEHRADSKÉ ČÍTANIE

Dátum: 03. 06. 2018 Autor: Petra Barančíková
Medzinárodný projekt - Vyšehrad číta deťom, do ktorého sa zapája aj Mestská knižnica mesta Piešťany sa začal slávnostnou Inauguráciou. Konala sa 28. mája 2018 od 17.00 h v hoteli Ambassador Zlatá Husa v Prahe za účasti zástupcov všetkých krajín V4. Odštartovala tak celý projekt prenesený do materských krajín ako Týždeň čítania deťom. V poradí už 8. Týždeň čítania deťom slávnostne otvorili v pondelok šéfovia partnerských organizácii Vyšehradskej štvorky. Viera Kučerová zo Slovenska, Irena Koźminská z Polska, Peter Gombos z Maďarska a riaditeľka Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková. Divákov prekvapili prečítaním úryvku z knižky spisovateľky Ivony Březinovej „Kluk a pes" vo svojich materských jazykoch. Táto kniha bola preložená do všetkých štyroch jazykov. Dnes už tradičnú báseň na privítanie "Nemalujte čerta na zeď" od Jiřího Žáčka predniesli účinkujúci, hostia, deti v krojoch a diváci pod vedením herca Martina Dejdara. Čítaním detských básní zaujali Gabriela a Petr Koukalovi. Hudobná skupina MIRAI zahrala svoje najznámejšie hity. Gabriela Koukalová si s divákmi zaspievala aj hit Zdeňka Svěráka "Není nutno, aby bylo přímo veselo". Projek Listování zaviedol deti aj dospelých do Zahrady Jiřího Trnky. Detskí návštevníci pri odchode dostávali za odmenu aj krásne knižky od vydavateľstva Albatros alebo Mladá fronta.

Ciele projektu - Vyšehrad číta deťom sú motivovať rodičov k čítaniu deťom nahlas, zvyšovanie povedomia o detskej literatúre v krajinách V4 a výmena know-how a hľadanie nových skúseností a poznatkov uchopiteľných pre ďalšie ročníky.

Hlavným partnerom projektu je Celé Česko čte dětem. Ďalší partneri sú Celé Slovensko číta deťom, Cała Polska czyta dzieciom a Magyar Olvasástársaság.
Newsletter
Detská knižnica