obrázok

Literárna kronika prvej republiky

Dátum: 31. 01. 2019 Autor: Piešťanské informačné centrum
V termíne od 28. januára do 18. februára 2019 prebiehala v priestoroch Piešťanského informačného centra panelová výstava k novej obrazovo-výkladovej publikácii Literárna kronika prvej republiky, ktorá zahŕňa viac ako tisíc fotografií, reklamných materiálov, karikatúr, ukážok rukopisov a ďalších vizuálnych dokumentov. Výstava poukazovala na vybrané udalosti literárneho života medzivojnového Československa. Sprievodným podujatím k výstave bola aj prezentácia knižnej publikácie za účasti slovenského literárneho historika a kritika Doc. Mgr. Vladimíra Barboríka, CSc., ktorá sa konala 30. januára 2019 v Piešťanskom informačnom centre.

Publikácia Literárna kronika prvej republiky predstavuje v 21 častiach sústredených vždy k jednému roku z obdobia rokov 1918 - 1938 Československú republiku ako mnohonárodnostný štát, v ktorom literatúra vznikala a bola čítaná nielen v češtine, ale aj v slovenčine, nemčine, ruštine, ukrajinčine, maďarčine či poľštine, kde se na literárnom dianí podieľali nielen spisovatelia, ale aj prekladatelia, vydavatelia či čitatelia, kde spoločensky nerezonovali iba umelecké výboje či politické provokácie avantgardistov, ale aj medzinárodné bestsellery ako aj produkty lokálnej populárnej kultúry. Literárna kronika prvej republiky je obrazovo-výkladová kniha určená širšej verejnosti. Obrazová zložka v nej je rovnako dôležitá ako výkladová.
Newsletter
Detská knižnica