obrázok

Priestor pre budúcnosť II.

Dátum: 21. 01. 2020 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Zámerom druhého ročníka projektu Priestor pre budúcnosť, ktorý Mestská knižnica mesta Piešťany realizuje od júla 2019 do júna 2020, je pokračovanie revitalizácie, skvalitnenia a modernizácie knižnice redizajnom osvetlenia na Oddelení pre dospelých čitateľov s cieľom vytvoriť dôstojný, funkčný, efektívny a atraktívny priestor na stretávanie sa, celoživotné vzdelávanie, získavanie informácií rôzneho druhu či aktívny oddych.

Výstupom projektu bude užívateľský priestor knižnice, ktorý môžeme charakterizovať ako prívetivý, atraktívny, zodpovedajúci meniacim sa potrebám 21. storočia, schopný uspokojiť široké spektrum používateľov s rôznymi informačnými potrebami a rozličnými dôvodmi na návštevu knižnice a využívanie jej služieb. Prínosom projektu je predovšetkým zlepšenie technického stavu Oddelenia pre dospelých čitateľov modernizáciou osvetlenia. Vďaka kvalitnému a najmä energeticky efektívnemu osvetleniu získame lepšie a kvalitnejšie prostredie, zvýši sa spokojnosť čitateľov, návštevníkov i pracovníkov knižnice, výmena svietidiel za úsporné LED osvetlenie bude mať pozitívny dopad na životné prostredie.

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Mesta Piešťany. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Newsletter
Detská knižnica