obrázok

Zázračné divadlo alebo Keď sa zdvihne opona

Dátum: 24. 01. 2020 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany

Medzinárodná výtvarná súťaž

Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto Piešťany, RTVS, Literárne informačné centrum - časopis Slniečko, BIBIANA, medzinárodným dom umenia pre deti v Bratislave, vydavateľstvá Buvik, Trio Publishing, Slovart, Perfekt, Albatros, SPN – Mladé letá, MarDur, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Vysoká škola múzických umení v Bratislave a Městská knihovna v Praze v rámci festivalu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník vyhlasujú medzinárodnú výtvarnú súťaž pre žiakov 1.-5. ročníka základných škôl, špeciálnych škôl, školských klubov a ZUŠ.
Spolu s vami si aj prostredníctvom súťaže s názvom Zázračné divadlo alebo Keď sa zdvihne opona pripomíname významné výročia Roku slovenského divadla 2020 – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území.

V súťaži je vašou úlohou namaľovať alebo inak stvárniť zážitok z divadelného predstavenia ľubovoľnou technikou vo formáte A3. Môže to byť rozprávka, animovaný film, alebo bábkové predstavenie, ktoré ste videli možno v bábkovom divadle, v knižnici alebo si ho zahráte vy v škole, len tak, pre radosť. Stačí si na ruku natiahnuť rukavičku, stať si pred deti a tajomne začať: Stratil dedko rukavičku... alebo Ako psíček a mačička piekli tortu...

Súťažné kategórie sú nasledovné:
1. kategória: žiaci ZUŠ
2. kategória: žiaci základných škôl, špeciálnych škôl a školských klubov.

Podmienky súťaže:
Jeden žiak alebo kolektív môže poslať do súťaže iba jeden obrázok, malú plastiku alebo plagát. Ak maľujete stierateľným materiálom, treba obrázok zafixovať, aby sa neznehodnotil. Obrázky neprelamujte, na zadnej strane riadne označte a uveďte súťažnú kategóriu. Ak do súťaže prihlasujete kolektívne dielko, uveďte údaje o Vašom pedagógovi v rozsahu: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, názov a adresu školského zariadenia. Ak žiak súťaží ako jednotlivec, tak okrem údajov o pedagógovi uveďte aj meno, priezvisko a vek žiaka.

Spolu so súťažným dielkom nám prosím nezabudnite doručiť podpísané súhlasy so spracúvaním osobných údajov pedagóga a tiež zákonného zástupcu žiaka, v prípade že žiak súťaží ako jednotlivec (súhlasy nájdete dole pod článkom v sekcii Prílohy).

Uzávierka súťaže: 30. október 2020

Obrázky posielajte poštou alebo ich môžete priniesť do knižnice aj osobne na adresu:
Mestská knižnica, Školská 19, 921 01 Piešťany

Autorov ocenených prác pozveme na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční v mesiaci november 2020.
Tešíme sa na vaše obrázky!

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník.

Na propagačných materiáloch sme použili ilustrácie slovenskej ilustrátorky Márie Nerádovej.
Newsletter
Detská knižnica