obrázok

Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. XI. ročník

Dátum: 31. 01. 2020 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany

Festival rozhlasových rozprávok

Festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe patrí k najvýznamnejším aktivitám našej knižnice, ktorého cieľom je propagácia literatúry, podpora čítania a čitateľského hnutia detí. Prezentuje rozprávku v jej rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, dramatickej a animovanej. Zámerom XI. ročníka medzinárodného česko-slovenského Festivalu Zázračný oriešok je motivovať deti a podporiť ich pozitívny vzťah k čítaniu, posilniť ich čitateľskú gramotnosť a čitateľské hnutie a zároveň zaujímavou a atraktívnou formou rozšíriť ich vedomosti z literárnej výchovy nadobudnuté v škole.

Účastníkom a návštevníkom ponúkame stretnutia s tvorcami detských kníh a rozhlasových rozprávok, tvorivé dielne s ilustrátormi, divadelné dramatizácie, výstavy knižných ilustrácií a literárnych objektov. Súčasťou festivalu sú verejné počúvania súťažných titulov, prezentácia rozhlasových rozprávok, celoslovenská poslucháčska súťaž a udeľovanie cien autorom v oblasti detskej tvorby. V apríli odprezentujeme festivalové aktivity aj v Trnave.

V XI. ročníku festival sme rozšírili o aktivity, ktorými si pripomenieme významné 100. výročie profesionálneho divadla na Slovensku – medzinárodnou detskou výtvarnou súťažou, tematickou výstavou a prezentáciou divadelnej rozprávky na motívy literárneho textu. Partnerom výtvarnej súťaže v Českej republike je Městská knihovna v Praze, s ktorou spolupracujeme už dlhé roky.
Ďalšou významnou udalosťou, ktorú si pripomenieme podujatím Rozprávky z knižnice, bude 95. výročie založenia knižnice v Piešťanoch.

Hlavné festivalové aktivity sa konajú v dňoch od 28. septembra do 1. októbra 2020, počas ktorých sa uskutoční súťažná konfrontácia a prehliadka rozhlasových hier na motívy kníh domácich i zahraničných autorov z produkcie Slovenského rozhlasu. Jeho súčasťou bude okrem predstavenia súťažných titulov, autorov, podujatí a sponzorov i slávnostné odovzdávanie cien. Náročnú úlohu budú mať detská i odborná porota, ktoré rozhodnú o tom, ktorý zo súťažných titulov získa cenu Zázračný oriešok. Autorom ceny XI. ročníka je významný slovenský ilustrátor Juraj Martiška.
Už tradične sa bude udeľovať aj zvláštna cena Rozhlasu a televízie Slovenska za celoživotné dielo a prínos v rozhlasovej dramatickej tvorbe pre deti. Zvláštna cenu Literárneho informačného centra – Cenu Márie Ďuríčkovej – bude aj v tomto ročníku udelená autorovi v oblasti detskej tvorby za významný umelecký prínos.
Prezentácia rozhlasových rozprávok a sprievodné aktivity k výstavám budú pokračovať do konca novembra.

Cieľovou skupinou festivalu sú deti a mládež, rodičia, pedagógovia, rozhlasoví a knižniční pracovníci i široká verejnosť. K účasti na sprievodných podujatiach oslovíme materské, základné, špeciálne školy a centrá voľného času na území mesta, okresu i celého Slovenska.

Hlavnými organizátormi festivalu sú Mesto Piešťany, RTVS, Mestská knižnica mesta Piešťany a Trnavský samosprávny kraj. Spoluorganizátormi sú Literárne informačné centrum, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, Združenie rozhlasových tvorcov a České centrum v Bratislave. Partnermi sú CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM o.z., Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Škola umeleckého priemyslu J. Vydru v Bratislave, Dom umenia Piešťany, Elektrárňa Piešťany, ASIL, Český rozhlas, Městská knihovna v Praze a ďalší.

Festival sa koná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky Natálie Milanovej, veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Tomáša Tuhého a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica