3 x Kňazovic

obrázok
US Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Galéria insitného umenia v Kovačici a SNM-Historické múzeum pripravili výstavu 3 x Kńazovic. Kovačická maliarska komunita udržiava slovenčinu a predstavuje našu unikátnu menšinu v zahraničí. Medzi zakladateľov insitného umenia v Kovačici patrí Ján Kňazovic. Slováci vo Vojvodine s centrom v Kovačici začali maľovať na konci 30-tych rokov 20. storočia a maľbe sa venujú nepretržite už niekoľko generácií. Insitní maliari vytvorili diela plné naivného pôvabu, jednoduchej krásy a pestrej farebnosti, ktoré približujú výjavy z prírody, poľnohospodárske práce, zvieratá, remeslá i ľudovú zábavu. Ich diela môžete vidieť v Galérii insitného umenia v Kovačici, ktorá bola založená pri príležitosti 150. výročia založenia obce. Každý insitný maliar má svoj vlastný výtvarný jazyk a svojskú štylizáciu a jeho jednoduchý pohľad na skutočnosť vnáša čistotu i do našich duší. Práve vďaka tomu je insitné umenie také fascinujúce.
V piešťanskom Dome umenia sa predstavili svojou tvorbou tri generácie Kňazovicovcov- otec Ján, dcéra Ana a vnučka Nataša. Výstava bola zároveň oslavou troch jubileí – 50. rokov od vydania poštovej známky s názvom Detský tanec (Ján Kňazovic), 50. výročie umeleckej tvorby dcéry Anny Kňazovic a 25. výročie umeleckej tvorby vnučky Nataši Kňazovic.
Ján Kňazovic na mnohých svojich obrazoch zobrazuje Kovačicu, nad ktorou sa klenie modrá obloha. Domodra vyzdobené obrazy boli typické pre jeho tvorbu. V tvorbe Jána Kňazovica pokračovala i jeho dcéra Ana. Na obrazoch menšieho formátu sýtou modrou farbou zobrazila dedinský život v Kovačici, ľudí v slovenských krojoch, takmer na každom obraze niekde na horizonte je učupený dom Slováka, ulica z Kovačice alebo aspoň veža chrámu s krížom a rozsvieteným oknom. Oknom, z ktorého sála svetlo, svetlo života a jeho nenapodobiteľné čaro.
V obrazoch tretieho, najmladšieho člen výtvarníckej rodiny, vnučky Nataši, je nové, osobné, mladistvé chápanie sveta, snenie patriace k tomuto veku človeka, cit a pátranie, stretnutia mladých ľudí, či už tváriacich sa, že nie sú sami alebo sa milujúcich. Na obrazoch pribudli nové farby – hnedá a červená. Farby, ktoré vyjadrujú ľudskú radosť a lásku.
Výstavu troch generácií Kňazovicovcov – maliarov maľujúcich srdcom - mohli návštevníci Domu Umenia v Piešťanoch vidieť v dňoch 2. apríla – 1.mája 2019.


Autor: Katarína Klusová
Dátum: 14. 05. 2019
Newsletter
Detská knižnica