Najkrajšie kalendáre Slovenska

obrázok
Od roku 1992 (kalendáre na rok 1993) sa každoročne koná súťaž a výstava slovenskej kalendárovej tvorby, pod názvom Najkrajšie kalendáre Slovenska. Nominované kalendáre hodnotí porota zložená z výtvarníkov, grafikov, fotografov, polygrafov a iných odborníkov. Vyhlásenie výsledkov sa koná pri otvorení výstavy v Banskej Bystrici.
Podujatie vzniklo z iniciatívy, predsedu novinárskeho Klubu fotopublicistov. Spoluorganizátorom, bola a dodnes zostala Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Premiéra 1. ročníka sa konala, 15.12.1992 - 10.01.1993, v Banskej Bystrici, repríza od 25.01. – 05.03.1993, v Trnave. V ďalších ročníkoch bola súťažná kolekcia vystavená aj v niektorých ďalších mestách Slovenska. Navyše v rokoch 1999-2001 organizátori rozšírili hodnotenie aj o anketu divákov o najobľúbenejší kalendár.
Od roku 2007 začali súbežne putovať dve, od seba nezávislé, výstavné kolekcie po rôznych mestách Slovenska. Súťaž spojená s "výstavnou šnúrou" prezentuje tie najkrajšie kalendáre Slovenska v danom roku v rôznych kategóriách širokej verejnosti. Termín vyhlásenia výsledkov a otvorenie premiérovej výstavy sa časom ustálil na marec, ktorý trvá až dodnes.
Tie najkrajšie kalendáre Slovenska 27. ročníka súťaže mohli návštevníci Piešťanského informačného centra obdivovať v termíne 11. júla - 1.augusta 2019.

Autor: Katarína Klusová
Dátum: 08. 08. 2019
Newsletter
Detská knižnica