obrázok

Vzdelávame sa čítaním

Dátum: 07. 10. 2020 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Kvalitný knižničný fond je základom spokojnosti čitateľov. Je preto veľmi potrebné ho pravidelne aktualizovať o takú literatúru, ktorá v čo najväčšej miere spĺňa požiadavky čitateľov nielen po stránke kvalitatívnej, ale aj so zreteľom na všetky vekové kategórie zohľadňujúc široké spektrum ich záujmov a potrieb. Preto je zámerom projektu Vzdelávame sa čítaním skvalitnenie a obohatenie knižničného fondu v súlade s požiadavkami a potrebami našich čitateľov všetkých vekových kategórií a sociálnych skupín. Cieľom projektu je zabezpečiť dostatok kvalitných a aktuálnych informačných zdrojov pre návštevníkov našej knižnice a podporiť tak stratégiu celoživotného vzdelávania. Čo je však najdôležitejšie, chceme efektívne reagovať na pandémiu, ktorá postihla Slovensko a bude mať ďalekosiahle následky, citeľné predovšetkým v sociálnej oblasti. Vzhľadom k tomu, že ľudia trpia finančnými problémami očakávame, že záujem o návštevu knižnice a výpožičné služby sa zvýši, čo si bude vyžadovať kvalitný a aktualizovaný knižničný fond.
Projekt prebieha od 1. júla 2020 do 31. mája 2021. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom.
Newsletter
Detská knižnica