Alojz Majerník - výber z tvorby

obrázok
V termínoch 1. októbra - 31. decembra 2019 a 2. januára - 2.februára mohli návštevníci Mestského kultúrneho strediska vidieť výstavu pod názvom Alojz Majerník - výber z tvorby. Alojz Majerník - rodák z obce Dubovany- začínal ako výtvarník v roku 1960 v Okresnom dome osvety v Trnave. Je spoluzakladateľom Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku. V roku 1968 stál pri zrode súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Trnavská paleta. Pred rokmi sa stal profesionálnym umelcom, prijali ho do Umeleckej besedy. Pravidelne sa zúčastňuje kolektívnych výstav, taktiež poriada profilové výstavy vlastnej tvorby.
Vystavuje doma a v zahraničí, od roku 1996 vlastní v Piešťanoch súkromnú galériu. Pri príležitosti životného jubilea 75 rokov mu bola za rozvoj neprofesionálneho výtvarného umenia udelená Pamätná medaila predsedu TTSK.

Autor: Katarína Klusová
Dátum: 18. 02. 2020

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica