obrázok

KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ XIV.

Dátum: 03. 07. 2022 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
V roku 2022 realizujeme už XIV. ročník projektu KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ. Aktivitami tohto festivalu, venovaného českej a slovenskej tvorbe, chceme podporiť vzdelávanie v jazyku českej národnostnej menšiny prezentáciou hodnotných diel českých autorov.
Cieľom je zachovanie, rozvoj a prezentácia trvalých hodnôt českej kultúry a ich priblíženie českej komunite. Realizáciou pútavých podujatí vytvoríme priestor na interkultúrny dialóg medzi slovenskými deťmi a príslušníkmi českej menšiny s cieľom lepšieho porozumenia a vzájomných vzťahov. Chceme povzbudiť záujem českej menšiny o českú literatúru a umenie, ako aj oživiť záujem slovenských detí a dospelých o českú kultúru všeobecne.
Uskutočníme prezentácie klasickej i súčasnej národnostnej literárnej tvorby, predstavíme jej tvorcov a umožníme osobné stretnutia s nimi, poukážeme na spoluprácu českých a slovenských autorov, deti i dospelých prevedieme zaujímavými výstavami a pozveme ich na divadelné predstavenia na motívy klasických i moderných rozprávok. Na podujatí Knihotoulky predstavíme významné osobnosti českej a slovenskej kultúry a umenia. Podujatiami si tiež pripomenieme významné výročia roka 2022 (Ján Amos Komenský, Božena Němcová). Novinkou v tomto ročníku bude blok venovaný komiksovej tvorbe a jej tvorcom a tiež blok KNIŽKY NA JEVIŠTI - cyklus scénických čítaní na motívy českých a slovenských kníh, pričom vybraní autori a ich diela budú pred divákov interpretovaní v podobe divadelného vystúpenia, v ktorom je prenášaný dej knihy, jazyk autora a atmosféra danej literatúry na obecenstvo.

Projekt realizujeme od apríla do decembra 2022 s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - KULTMINOR.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica