obrázok

Cesta za poznaním

Dátum: 04. 06. 2022 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Projekt Cesta za poznaním, ktorý knižnica realizuje od apríla do októbra 2022, je zameraný na spoznávanie regiónu a významných osobností, ktoré ovplyvnili jeho rozvoj. Prostredníctvom kultúrnych a zábavno-náučných aktivít nadväzujeme na učebné osnovy s cieľom obohatiť vyučovanie žiakov ZŠ a študentov SŠ a detským i dospelým návštevníkom sprostredkovať nové poznatky o regióne a jeho osobnostiach. Zároveň chceme vytvoriť priestor na pozitívne trávenie voľného času pre rodiny s deťmi a inšpirovať ich k návšteve lokalít súvisiacich s týmito osobnosťami (Trnavský kraj).

Projekt pozostáva z dvoch blokov:
Obsahom prvého bloku sú rôznorodé kultúrne aktivity zamerané na spoznávanie regiónu, v ktorom žijeme, jeho historické, technické, architektonické a prírodné zaujímavosti. Žiakov, návštevníkov knižnice i širokú verejnosť pozývame na prezentácie, prednášky, workshopy, kvízy. Prostredníctvom odborníkov na danú problematiku a pracovníkov Piešťanského informačného centra odprezentujeme zaujímavosti a významné prvky regiónu. Deti a mladých ľudí chceme aktívne zapojiť, aby sa vlastnou tvorivou aktivitou podieľali na živote regiónu a jeho rozvoji.
Druhý blok prezentuje významné osobnosti, ktoré z nášho regiónu pochádzajú, pôsobili tu či mali vplyv na jeho rozvoj. Prostredníctvom zaujímavých kultúrnych aktivít - výstavy ilustrácií a jej sprievodných podujatí, besied, prezentácií kníh, scénických čítaní, workshopov a tematických vychádzok účastníkom projektu sprostredkujeme osobné stretnutia s autormi, ktorí sa zaoberajú významnými osobnosťami a povesťami regiónu. Odprezentujeme osobnosti: Móric Beňovský, Milan Rastislav Štefánik, Ľudovít Winter, Emil Belluš, Ivan Krasko, Ivan Stodola, Dušan Dušek a ďalších.

Projekt realizujeme s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica