obrázok

Túlavá knižnica aj v roku 2022

Dátum: 01. 06. 2022 Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Pre mesto, občanov i návštevníkov domácich i zahraničných je dôležité, aby najmä v letných mesiacoch mesto – centrum mesta ponúkalo prostredníctvom kultúrnych subjektov na území mesta množstvo atraktívnych kultúrnych aktivít, festivalov, koncertov, prehliadok, vystúpení umelcov atď.

Prostredníctvom projektu Túlavá knižnica ponúkneme bohatý a pestrý program pre deti, mladých i dospelých práve počas mesiacov jún - september 2022.

Aktivity projektu sme rozdelili do troch blokov:
Prvý blok prezentuje rôzne druhy umenia (divadelná, literárna, výtvarná, animovaná, rozhlasová) na netradičných miestach na území mesta, predovšetkým v parku, v pitnom pavilóne, na terasách, v kúpeľných domoch a pod. Obyvateľom i návštevníkom Piešťan ponúkneme pouličné divadlá, detské divadelné predstavenia, tvorivé workshopy, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, výstavy fotografií, karikatúr, výtvarných diel, významných slovenských a zahraničných ilustrátorov i tematické vychádzky k zaujímavostiam Piešťan.

Obsahom druhého bloku sú prezentačno-propagačné aktivity pre návštevníkov a turistov na Kolonádovom moste a v pitnom pavilóne, medzi ktoré zaraďujeme výstavy tematicky prezentujúce zaujímavosti Piešťan, regiónu, Slovensku, osobnosti i rôzne druhy umenia, prezentácie zručnosti a tvorivosti umelcov, remeselníkov a ďalších kreatívcov spojené s tvorivými dielňami a prednášky v pitnom pavilóne.

Náplňou tretieho bloku sú tematicky zamerané komponované literárne programy zamerané na históriu a umenie.

Projekt realizujeme s finančnou podporou oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.
Newsletter
Detská knižnica