Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Chtelničanka

obrázok
Citácia
http://www.chtelnica.sk

Životopis
„ Hrať pre náladu a pre radosť všetkým. “ Týmto heslom sa riadi dychová hudba Chtelničanka už viac ako 130 rokov. Tento hudobný žáner pre súčasnú generáciu príliš veľa neznamená. Mladí ľudia málokedy javia záujem o takýto hudobný štýl. V Chtelnici nie je však mládeži dychová hudba neznáma. Chtelničanka sprevádza svojimi piesňami všetky významné podujatia, oslavy, fašiangy, cirkevné sviatky, ale aj smútočné obrady. Chtelničania jednoducho s dychovou hudbou Chtelničanka vyrastajú a žijú. Či už si to uvedomujú, alebo nie.

V súčasnosti je na čele Chtelničanky p. Pavol Kičina, ktorý ju vedie od roku 1978. O výchovu mladých muzikantov sa zaslúžil p. Vladimír Prvý, ktorý v roku 2011 oslávil 50. výročie účinkovania v dychovke. Medzi prvými spieval v dychovke p. Viliam Žatko. Pri podujatiach hrá Chtelničanka vlastné upravené skladby z ľudových pesničiek, slovenské, moravské a české piesne. Po finančnej stránke má podporu obecného úradu, priestory im poskytuje PD Chtelnica, kde cvičia takmer každý piatok. Obom im vyslovujú srdečnú vďaku za podporu. Chtelničanka sa zúčastňuje hudobných produkcií usporiadaných mestom Trnava a aj Piešťany. Dosiahli rad úspechov a ocenení vďaka, ktorým sú uznávanou dychovou hudbou v širokom okolí. 18. júna 2011 sa uskutočnila oslava 130. výročia dychovej hudby Chtelničanka, počas ktorej ukončili svoju aktívnu činnosť p. Michal Kičina a p. Ján Bocán.

„Chtelničanka pre nás starších je duchovným dedičstvom po našich otcoch. To sa snažíme udržiavať a rozvíjať, aby sme ho neskôr, až príde čas, mohli odovzdať našim nasledovníkom. Chtelničanka, to je kus seba samého, členstvo nie je z donútenia, ale od srdca.“