Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Mgr. Kasalická Ivona (1969)

obrázok

Typ autority
Knihovníčka, vedúca Lidickej galérie, kurátorka Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy LIDICE

Životopis
Absolvovala Filozofickú fakultu Karlovej Univerzity, obor Vedecké informácie a knihovníctvo. Pracovala v oddelení bibliografie v SVK Ústí nad Labem, v knižnici Open Media Research Institute Prague, ďalej ako vedúca knižnice Medzinárodného Baptistického Teologického seminára, od roku 2007 je vedúca Lidickej galérie a zároveň kurátorkou Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy Lidice, ktorú organizuje Památník Lidice, príspevková organizácia MK ČR.

Odkazy