Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Hrach Pavel (1947)

obrázok

Pôsobnosť
Praha

Typ autority
Typograf, grafický dizajnér, pedagóg, ilustrátor

Životopis
Po skončení štúdia na Strednej priemyselnej škole grafickej v Prahe pokračoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe v odbore knižná tvorba a písmo v ateliéri Milana Hegara a Františka Muziku. Po štúdiách nastúpil ako výtvarný redaktor Lidového nakladatelství v Prahe. V rokoch 1985-1991 viedol výtvarnú redakciu vo vydavateľstve Československý spisovateľ, Neskôr bol jedným z umeleckých riaditeľov štúdia Typo+.
Graficky upravoval knihy (Piková dáma a jiné prózy, Bilá garda), podieľal sa na grafickom a výtvarnom riešení veľkej i malej rady edície Trojka Lidového nakladatelství Praha. V rokoch 1990-1996 pôsobil tiež ako pedagóg na SPŠ grafickej v Prahe, kde od roku 2012 učí opäť. Bol mnohokrát ocenení v súťaži Nejkrásnější knihy roku. Popri knižnej a úžitkovej grafike sa venuje tiež známkovej tvorbe. Ilustroval knihu Jiřího Tepera Co mně napsal hadilov písař (2018). Žije a pracuje v Prahe.

Odkazy