Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Krčmár Karol (1954)

obrázok

Typ autority
Výtvarník, dizajnér, grafik

Životopis
Slovenský umelec so širokým výtvarným záberom. Vo svojej tvorbe sa venuje dizajnu, navrhovaniu plagátov, šperkov, tvorí logá, papierové predmety i sochy. Už niekoľko rokov učí tento „najväčší papierológ na svete” jednoduchým a originálnym spôsobom priestorovo tvarovať papier a vytvárať z neho najrozličnejšie kúsky. Karol Krčmár je profesionálny výtvarník a dizajnér, ktorý o tvorbe umeleckých papierových diel napísal aj niekoľko kníh. Vyšli mu publikácia Kirigami, Kirigami – pozdravy, Kirigami – papierové kráľovstvo a iné. Za svoju tvorbu získal autor viaceré významné ocenenia, okrem iných aj Zlatú medailu na svetovej výstave vynálezov a nových výrobkov INPEX XII 1996 v americkom Pittsburghu. Drevené hračky, za ktoré toto ocenenie získal, boli prijaté do predajného programu svetovej organizácie na ochranu práv dieťaťa UNICEF. Karol Krčmár je členom domácich i zahraničných umeleckých združení, Slovenskej výtvarnej únie - Združenie šperkárov Slovenska AURA, Člen IAPMA – International Association of Hand Papermakers and Paper Artists, Združenia priemyselných dizajnérov Slovenska, UNIMA – Union Internationale de la Marionnette. Jeho diela boli vystavené na samostatných i kolektívnych výstavách doma aj vo svete.

Odkazy