Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Keď si spomeniem na besedy vo vašej knižnici...

obrázok
Spisovateľku Zuzanu Csontosovú naozaj netreba malým čitateľom našej knižnice predstavovať. Jej knižky, tak ako besedy s ňou, sú stále „rozprávkovo“ obľúbené. A keďže sme ju už dlhšie nevideli, aspoň sme sa jej v krátkom rozhovore spýtali na to, ako sa v období pandémie má, čo sa zmenilo, alebo nezmenilo na jej práci a čo pripravuje v najbližšej budúcnosti.

Aktéri:
Matúš Nižňanský (Autor interview)
Zuzana Csontosová (Účastník interview)
Akcia: Rozhovory z domu, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 11. 05. 2020