Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Práve cez Zlatú bránu sa stala Marienka mojím vzorom

obrázok
Mária Ďuríčková patrila a patrí nespochybniteľne k najvýznamnejším autorkám literatúry pre deti a mládež. Pri príležitosti 100. výročia jej narodenia sa v našej knižnici stretli osobnosti slovenskej literatúry, aby si zaspomínali nielen na ňu, ale i jej literárnu a rozhlasovú tvorbu. Jednou z týchto osobností bol i spisovateľ a vysokoškolský pedagóg Ján Uličiansky.

Aktéri:
Jarmila Vitovičová (Autor interview)
Ján Uličiansky (Účastník interview)
Akcia: O čistom pramienku, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 23. 09. 2019

Prílohy