Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Cena primátora mesta Piešťany v oblasti kultúry - Osobnosť roka 2006

obrázok

Jozef Babušek


Významný slovenský karikaturista, zakladateľ slovenského komiksu a moderného slovenského humoru, 03. 09. 2006 oslávil 85 rokov. Je autorom obľúbeného Jožinka (Jožinko dieťa svojich rodičov), príbehy ktorého vychádzali v časopise Roháč 23 rokov pod pseudonymom Jozef Schek. Pri príležitosti životného jubilea Mesto Piešťany zorganizovalo výstavu, na ktorej prezentoval svoju tvorbu po prvý krát na území mesta. Pán Babušek je
oceňovaný v Českej republike, po Slovensku takisto vyzdvihujú jeho jedinečnosť pre slovenský komiks a kreslený humor vôbec. Vo svojom veku je naďalej aktívny a naďalej propaguje aj naše mesto. Cena sa udeľuje za celoživotný osobný prínos v oblasti kultúry, prispenie k rozvoju mestskej kultúry a šírenie dobrého mena mesta Piešťany doma i v zahraničí.

Autor: Mesto Piešťany
Dátum: 01. 04. 2006

Súvisiace osobnosti