Kde sa schovávajú čarovné postavičky

Event type
information hour, workshop, for children

Date, time and place of event
15. 11. 2019 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
Informačná hodina o známych i neznámych rozprávkových postavách spojená s literárnym workshopom.

Newsletter
Detská knižnica