Moje obľúbené zvieratko

Event type
workshop

Date, time and place of event
27. 02. 2020 o 09.15 h | Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
Literárno-tvorivý workshop na motívy knihy Branislavy Hronskej Tajný život v lese.

Related personality

Newsletter
Detská knižnica