Mgr. Moretová Drahomíra (1960)

image

Date and place of birth
29. 03. 1960, Nové Zámky

Place of activity
Piešťany

Type of authority
Dotazovatel, interviewující, reportér (Interviewer)

Biography
Po ukončení Pedagogickej fakulty UK učila na strednej škole v Novom Meste nad Váhom. Od r. 1986 pracovala v spoločnosti Tesla Piešťany. Spočiatku sa venovala práci s ŤTP pracovníkmi Tesly, neskôr sa stala vedúcou odboru výchovy a vzdelávania a personálnou riaditeľkou spoločnosti. V tomto období si aj doplnila vzdelanie na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1993 nasledovala manžela do zahraničia. Po návrate na Slovensko bola redaktorkou regionálneho týždenníka. V rokoch 2003 - 2015 vykonávala funkciu vedúcej kancelárie primátora mesta Piešťany.
Popri svojej práci sa venuje rôznym kultúrnym aktivitám. Moderovala viaceré významné podujatia v Piešťanoch, významnou mierou sa pričinila o obnovenie tradície výstav Sochy piešťanských parkov v roku 2006 (realizáciou projektu podporeného PHARE), bola dlhoročnou redaktorkou časopisu Revue Piešťany, publikovala svoje články v rôznych médiách. Pravidelne informovala o dianí v meste celoštátne médiá. Zaviedla tradíciu vlajkovej výzdoby mesta počas leta, ktorá sa dodnes dodržiava, ako aj propagáciu podujatí "Leto v Piešťanoch". O zviditeľnenie Piešťan sa pričinila aj realizáciou reprezentačných kalendárov Piešťan, ktoré niekoľko rokov vyhrávali v súťaži Najkrajší kalendár Slovenska. Vďaka jej iniciatíve sa Kronika mesta Piešťany dostala do elektronickej podoby a tak sa sprístupnila širokej verejnosti. Je spoluautorkou knihy "Od Zlatých stúh po svetovú rally"; "Sme tu s vami už 100 rokov - Trnavská teplárenská a. s."; ale aj množstva propagačných materiálov o Piešťanoch. Do povedomia Piešťan vyzdvihla významnú slovenskú osobnosť výtvarného umenia Jozefa Babuška. Bola spoluorganizátorkou významných kultúrno-spoločenských podujatí v Piešťanoch, ku ktorým patrí napríklad aj Piešťanský hudobný festival, Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, výstavy, koncerty a pod.
Za svoje aktivity bola v roku 2009 ocenená Pamätnou medailou predsedu TTSK.

Links

Awards
Pamätná medaila predsedu TTSK
Newsletter
Detská knižnica