Príprava a pálenie ovocných kvasov

Event type
lecture, seminar

Date, time and place of event
05. 02. 2013 o 17.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorOkresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany

Description
Prednáša Ing. Maroš Novák, Piešťanská pálenica.

Newsletter
Detská knižnica