Technické pamiatky Piešťan na poštových známkach

image

Event type
lecture

Date, time and place of event
19. 06. 2018 o 17.30 h | AkSen - Klub aktívnych seniorov

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
Reminiscencie na inaugurácie poštových známok s technickými pamiatkami Piešťan. Prednáška Alexandra Urminského a Milana Vanču, predsedu Klubu filatelistov.

Newsletter
Detská knižnica