Barlolamač láme barlu už 85 rokov

image

Event type
lecture, for retiree

Date, time and place of event
21. 09. 2018 o 14.30 h | AkSen - Klub aktívnych seniorov

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Description
Prednáška PhDr. Vladimíra Krupu, riaditeľa Balneologického múzea Imricha Wintera.

Related personality

Newsletter
Detská knižnica