Podoby miestneho a regionálneho rozvoja

image

Event type
seminar

Date, time and place of event
21. 11. 2018 o 09.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Co-organizerMesto Piešťany

Funded Events:
S finančnou podporou Mesta Piešťany

Description
Odborný seminár venovaný regionálnemu rozvoju a cestovnému ruchu

Newsletter
Detská knižnica