Štefánik 100 rokov

image

Event type
lecture, movie

Date, time and place of event
02. 04. 2019 o 17.30 h | Piešťanské informačné centrum

AdministratorPiešťanské informačné centrum
Seniorský parlament

Co-organizerMestská knižnica mesta Piešťany
Spoločnosť M.R.Štefánika

Description
Stretnutie s PhDr. Pavlom Kanisom, CSc. a generálom v.v. Ing. Svetozárom Naďovičom spojené s premietaním filmu o M. R. Štefánikovi s názvom Štefánik. Príbeh hrdinu. Vlasť. Film z roku 2010 obsahuje aj rekonštrukciu letu a havárie M. R. Štefánika zo 4. mája 1919, dokument pohrebu, tradície a súvislosti.

Podujatie projektu Rok M.R. Štefánika

V spolupráci so Seniorským parlamentom a Spoločnosťou M. R. Štefánika

Newsletter
Detská knižnica