Moja rodina
/ competition, for children

01. 04. 2019 - 31. 05. 2019 Mestská knižnica mesta Piešťany

Výtvarná súťaž pre deti materských škôl. Podujatie projektu Poď z ulice do knižnice IV. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mestská knižnica mesta Piešťany vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti materských škôl na tému: "MOJA RODINA"

Organizátor súťaže:
Mestská knižnica mesta Piešťany

Téma súťaže:
Ľubovoľnou technikou stvárniť tému „Moja rodina".

Výtvarné techniky súťažných prác:
Ľubovoľná technika (maľba, kresba, grafika, tuš, kombinovaná technika).

Formát súťažných prác: v rozsahu A4 až A3.
Pravidlá súťaže:
Súťažné kategórie:
Súťažné práce sa oceňujú v dvoch kategóriách:

a) kategória jednotlivcov
b) skupinová práca

Podmienky súťaže: Jeden autor môže do súťaže zaslať iba jednu výtvarnú prácu. Stierateľný materiál je potrebné zafixovať, aby nedošlo k prípadnému znehodnoteniu práce. Formát A3 neznehodnocovať prelomením. Práca má byť riadne označená na zadnej strane s uvedením súťažnej kategórie, mena a priezviska dieťaťa, veku dieťaťa, názvu a adresy predškolského zariadenia, mena a kontaktu (e-mail, telefón,...) na pedagóga.

Harmonogram súťaže:
Vyhlásenie súťaže: 1. apríl 2019
Uzávierka súťaže: 31. mája 2019
Vyhlásenie výsledkov súťaže: jún 2019

Zverejnenie výsledkov súťaže: Výtvarné práce vyhodnotí odborná porota. Víťazné výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Mestskej knižnice, Školská ulica 19, Piešťany.

Výtvarné práce prosíme priniesť osobne do knižnice, prípadne zaslať poštou na adresu Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany, najneskôr do 31. mája 2019, pod názvom „Moja rodina“.

V prípade akýchkoľvek otázok o súťaži volajte na telefónne čísla 033 / 772 59 82, 0917 565 991, píšte na e-mailovú adresu: kultura@kniznica.sk

Administrator: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica