Monitorovanie búrok pomocou meteorologických družíc

image

Event type
lecture

Date, time and place of event
11. 07. 2019 o 17.30 h | Piešťanské informačné centrum

AdministratorPiešťanské informačné centrum

Co-organizerMestská knižnica mesta Piešťany
Seniorský parlament

Description
Prednáška RNDr. Jána Kaňáka o prínose novej generácie družíc, ktoré budú poskytovať operatívne údaje s vysokou časovou frekvenciou a s vysokým priestorovým a spektrálnym rozlíšením.

V spolupráci so Seniorským parlamentom mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica