Polienkové tvorenie

Event type
workshop, for children

Date, time and place of event
25. 07. 2020 o 11.15 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Funded Events:
S finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR.

Description
Tvorivý workshop s bábkarom a scénografom Miroslavom Dušom. Sprievodné podujatie k výstave.

Related personality

Newsletter
Detská knižnica