Ondrušek Martin

Type of authority
Ilustrátor

Biography
Martin Ondrušek je vyštudovaný kameňosochár. Pôsobil ako dizajnér a neskôr zakotvil v reklame, v ktorej sa pohybuje už viac ako dve desaťročia; posledné roky na pozícií kreatívny riaditeľ. Venuje sa najmä komerčnej ilustrácií, nakoľko väčšina jeho ilustrovanej tvorby súvisí s reklamou. Niekoľko rokov prispieval svojimi karikatúrami do časopisu Profit. Je spolutvorcom viacerých ilustrovaných e-learningových projektov.
Z detských kníh ilustroval príbeh Branislava Jobusa Ako Štefan Drco vykopal kopu hnoja (Slovart, 2020).

Links

Newsletter
Detská knižnica