Ivan Stodola

Event type
exhibition

Date, time and place of event
20. 11. 2020 - 15. 12. 2020 | Piešťanské informačné centrum
01. 02. 2021 - 19. 02. 2021 | Mestská knižnica mesta Piešťany

AdministratorMestská knižnica mesta Piešťany

Co-organizerPiešťanské informačné centrum
Divadelný ústav Bratislava

Funded Events:
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Description
Výstava venovaná významnému slovenskému dramatikovi Ivanovi Stodolovi, ktorého hry mali celoslovenský ohlas. Výstava zachytáva významné Stodolove dramatické diela a ich inscenovanie v našich profesionálnych divadlách.

V spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava. Kurátor výstavy: Martin Timko
Podujatie projektu Zaži knihu.

Newsletter
Detská knižnica