Scénografia v knižnici
/ presentation, for children

22. 06. 2021 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Komentovaná prehliadka divadelnej výstavy Martiny Piatkovej a Martiny Fintorovej.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.

Administrator: Mestská knižnica mesta Piešťany

Funded Events: : Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Stretnúť knihu každý deň VIII.
Newsletter
Detská knižnica