Ilustrácie Renáty Fučíkovej
/ workshop, for children

21. 10. 2021 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Tvorivá dielňa na motívy tvorby českej ilustrátorky Renáty Fučíkovej. Lektorka: Katarína Kosánová. Sprievodné podujatie k výstave.

Administrator: Mestská knižnica mesta Piešťany

Funded Events: : Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - KULTMINOR.
Newsletter
Detská knižnica