Veselé obrázky v Jobusovkách
/ workshop, for children

05. 11. 2021 o 09.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Komentovaná prehliadka a výtvarný workshop k výstave Jobusovky. Deti prevedieme výstavou ilustrácií Jobusovky, spoznajú rukopisy jednotlivých autorov a v druhej polovici stretnutia budú výtvarne tvoriť.
Podujatie určené pre žiakov ZŠ.

Administrator: Mestská knižnica mesta Piešťany

Funded Events: : Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Zaži knihu.

Related actions

Related personality

Newsletter
Detská knižnica