image

Traja kamoši
/ workshop, for children

04. 02. 2022 o 10.45 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Kreatívna dielňa na motívy knihy Margity Príbusovej Tri prasiatka. Z cyklu Poďme, deti, do divadla.

Podujatie sa uskutoční v režime OTP:
- kompletne očkovaní (do tejto kategórie spadá dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku),
- s negatívnym testom (RT-PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín; Ag nie starší ako 48 hodín, deti 12-18 rokov s potvrdením o domácom teste),
- nie viac ako 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19,
- s certifikátom o výnimke z očkovania a negatívnym testom.

Administrator: Mestská knižnica mesta Piešťany

Related personality

Newsletter
Detská knižnica