Základná škola Mojmírova

image

Classification
institutions, schools, primary schools

Adress
Mojmírova, 98/30
Piešťany
921 01


Tel.: +421 33 / 772 54 35 (ekonómka, hospodárka), +421 33 / 762 53 47 (jedáleň)
E-mail: skola@zsmojmirovapy.edu.sk

Rudolf Kollár, Mgr. (riaditeľ)
Tel.: +421 33 / 773 52 11

Description
- zameranie na vyučovanie cudzích jazykov už od 1. ročníka, v rozšírenom variante od 3. ročníka, ďalší jazyk pribúda v 7. ročníku
- učebňa informatiky s možnosťou využívania internetu
- 2 športové triedy (6. a 8. ročník), zamerané na volejbal dievčat a hádzanú chlapcov
Záujmové útvary: dvere dokorán, čitateľský, esteticko -výtvarný, hudobno - dramatický, novinársky, počítačový, turistický, športový

Keywords
školy, základné školy

Show on the map

Newsletter
Detská knižnica