image

Rezník Jaroslav (1942)

Date and place of birth
06. 04. 1942, Ružomberok

Type of authority
Autor, slovenský spisovateľ a prekladateľ

Biography
Vyštudoval slovenský a ruský jazyk na Pedagogickom inštitúte v Martine, neskôr muzeológiu na Univerzite T. G. Masaryka v Brne. Pôsobil ako pracovník Literárno-múzejného oddelenia Matice slovenskej v Martine, prácu však musel z politických dôvodov zanechať. Po odchode do Bratislavy v roku 1975 sa zamestnal v Slovenskej literárnej agentúre. Neskôr pôsobil ako predseda Spolku slovenských spisovateľov (zvolený v r. 1990) a riaditeľ vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov (1993). V rokoch 1997-1999 bol šéfredaktorom denníka Slovenská republika a od roku 2000 dvojtýždenníka Tele Plus.
Je autorom niekoľkých zbierok poézie, literatúry faktu, scenárov a kníh pre deti a mládež: Rozprávky o Mladuškovi (2005), Ježko v kvetináči alebo Tešte sa na obložené básničky a rýmované chlebíčky (2009), Oči plné oblohy (2010), Janko Hraško (2014), Literárne hádanky (2015), Spisovatelia v anekdotách (2019) či Ľudovít Štúr (2021).

Links

Knihy (20)

Awards
Cena Spolku slovenských spisovateľov
Prémia Literárneho fondu
Cena Literárneho fondu
Newsletter
Detská knižnica