Festival českej a slovenskej tvorby pre deti

Festival českej a slovenskej tvorby pre deti

Pri príležitosti Mesiaca českej a slovenskej vzájomnosti sa Mestská knižnica mesta Piešťany zapája do medzinárodného česko-slovenského projektu, ktorý sa uskutoční v dňoch 12. – 24.10. 2015 pod záštitou ministra kultúry ČR Daniela Hermana. Poslaním Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti je priniesť českú a slovenskú literatúru, rozprávkové knihy a workshopy, bábkové predstavenia, výstavu ilustrácií,  poukázať na príbuznosť Čechov a Slovákov, na blízkosť oboch jazykov i národov, ktoré spája časť spoločnej histórie, kultúry i tradícií. Hlavným organizátorom podujatia je nezisková organizácia BONA FIDE Praha.

V Múzeu hlavného mesta Prahy predstavíme počas festivalu tvorbu najvýznamnejších súčasných slovenských ilustrátorov Miloša Koptáka, Martiny Matlovičovej, Vladimíra Krála a Daniely Olejníkovej prostredníctvom výstavy s názvom Štyri oriešky pre Prahu. Všetci štyria ilustrátori, ktorí sú zároveň tvorcami ceny medzinárodného česko-slovenského rozhlasového festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, majú pre deti pripravený aj spoločný výtvarný workshop Tvoríme s orieškovými ilustrátormi. V mestskej knižnici v Prahe sa uskutoční autorské čítanie, beseda a workshop Martiny Matlovičovej a Ester Starej  k ich spoločnej knihe A pak se to stalo! ocenenej Zlatou stuhou 2010 za výtvarnú časť a Výročnou cenou vydavateľstva Albatros 2010. Zo svojich obľúbených kníh prídu deťom čítať aj ďalšie známe osobnosti – Ivana Chýlková, Jiří Stránský, Jan Kraus, Ján Sebechlebský, Viera Kučerová a Richard Trsťan.

Slovenská časť festivalu odštartuje v stredu 21. októbra prezentáciou knihy Miloša Kratochvíla Modrý poťouch / Modrý Papľuh (kniha vyšla aj v slovenskom preklade) za účasti ilustrátorky Markéty Vydrovej a jej manžela Daniela Vydru, ktorý zhudobnil verše M. Kratochvíla. Nasledovať bude autorské čítanie českého spisovateľa Davida Laňku a  Markéty Vydrovej  z ich spoločných kníh pre deti. V piatok 23. októbra deťom na základnej škole v Krakovanoch predstavíme dvojjazyčné rozprávkové knihy z produkcie BONA FIDE v literárnom pásme Pojďte s námi do pohádky. V Krakovanoch a Drahovciach sa uskutoční aj dvojjazyčné bábkové predstavenie  na motívy rozprávok Františka Hrubína  a Milana  Rúfusa Rozprávky sú pohádky. Hosťami piešťanskej knižnice bude v tento deň autorská dvojica Ester a Milan Starí.

Malým čitateľom predstavia svoju knihu Žvanda a Melivo, ktorá zábavným spôsobom rozvíja slovnú zásobu  detí.

Súčasťou festivalového programu v Piešťanoch budú aj dve výstavy. V priestoroch knižnice budú môcť návštevníci vidieť výstavu komiksov Petra Morkesa z obľúbenej série kníh o psom detektívovi Komisař Vrťapka na cestách a výber z ilustračnej tvorby mladého českého výtvarníka Nikkarina.

 

Organizátori:

B o n a F i d e, o.z.

Mestská knižnica mesta Piešťany

Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen

Muzeum hlavního města Prahy

Magistrát hlavního města Prahy

Městská knihovna v Praze

Dům národnostních menšin o.p.s.

Slovenský inštitút v Prahe

ASIL – Asociácia ilustrátorov, o.z.

Banskobystrický samosprávny kraj

Ministerstva kultury České republiky

Sivek Hotels

 

Štyri oriešky pre Prahu audiozáznam z relácie Slovenská mozaika tu.


Štyri oriešky pre Prahu: vernisáž

Štyri oriešky pre Prahu: výstava

Beseda a workshop: A pak se to stalo!

Workshop: Tvoříme s dětmi


Propagačné materiály

Newsletter
Detská knižnica