Faust alebo Knižná slávnosť

Dátum oznamu: 23. 01. 2019

Asi tak by sme mohli nazvať literárno-umelecký počin, na ktorý sa podujalo vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha v spolupráci s jedným z najvýznamnejších slovenských ilustrátorov – Miroslavom Cipárom. Je ním celkom nové, kompletné vydanie nadčasového veľdiela svetovej literatúry, ktoré má čo povedať vďaka svojmu obsahu aj súčasnému čitateľovi. A to je naozaj úspech, keď si pomyslíme, že po prvýkrát vyšiel Faust Johanna Wolfganga Goetheho pred 210 rokmi. Dielo, ktoré nepatrí medzi tie najľahšie, poteší určite nielen učiteľov, profesorov literatúry či germanistov, ale aj čitateľov, ktorí majú radi nemeckú tvorbu a históriu. Navyše, postava Fausta nie je vôbec vymyslená – Goethe ju vytvoril na základe človeka, ktorý naozaj žil. Možno práve preto nám bude jeho príbeh taký blízky.   
Newsletter
Detská knižnica