Ivan Csudai: Vita Circulus Est (práce na papieri) / Peter Michalovič

Dátum oznamu: 25. 02. 2022

Peter Michalovič vyštudoval odbory filozofia a estetika na FF UK v BA, kde i pôsobí. Zaoberá sa estetickou teóriou, štrukturalizmom, postštrukturalizmom a teóriou rozprávania.  Publikoval vyše 400 vedeckých štúdií a článkov a realizoval viac ako 100 výstav doma i v zahraničí, predovšetkým v Ríme, Prahe, Budapešti a v Moskve.

Monografia, Vita circulus est, prezentuje kresby a grafiky významného slovenského výtvarného umelca Ivana Csudaia. Autor sa zameral na rekonštrukciu genézy a vývinu umelcovej tvorby a pokúsil sa interpretovať umelcov individuálny štýl. Upozorňuje aj na asymetrický zlom v tvorbe umelca, ktorý delí jeho práce na papieri na dva celky. Kresby a grafiky reprezentujú všetky polohy umelcovej tvorby, tak aby čitateľ porozumel umelcovej kreativite a variabilite jeho tvorby. 

Publikáciu nájdete v našej knižnici.

 

 

CHCEM SI POŽIČAŤ

 

 
Newsletter
Detská knižnica