Jana Beňová: Flanérová košeľa 8 ½ bratislavských ulíc

Dátum oznamu: 14. 06. 2021

Staňte sa na okamih flanérom, ktorý sa len tak zdanlivo bez cieľa pohybuje veľkomestom a vystavuje sa tak jeho pôsobeniu a zároveň ho pozoruje. Slovenská prozaička a poetka Jana Beňová v knižke Flanérová košeľa vytvára „mestský príbeh“ bratislavských ulíc a jej náhodných i cielene vybraných známych osobností. Formuje tzv. „ vnútorné mesto,“ v ktorom sa vzájomne prelína intímne, susedské, spoločenské a verejné. Na prvý pohľad upúta vzhľad knižky a abstraktná vizuálna skratka v znázornení 

bratislavských ulíc. Autentické umelecké fotografie doplnené o maľby bratislavských ulíc v podaní Karola Cínu pre zmenu dotvárajú jedinečné literárne svedectvo o jednej z mnohých podôb Bratislavy. Knižku si môžete požičať u nás. Kúpu knihy z verených zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Newsletter
Detská knižnica