Kolektív autorov – Každý sám a predsa spolu

Dátum oznamu: 30. 10. 2020

Ako sa z jednoduchej slohovej úlohy zo slovenského jazyka zrazu stane zbierka príspevkov ? Ako zmeníme zväčša neobľúbené povinné slohové úlohy na výpovede nabité emóciami, strachom, nádejou a spolupatričnosťou? Nuž tak, že povinnosť zmeníme na výzvu! Nie hocijakú výzvu, ale rovno celoslovenskú ! Deti, žiaci, študenti, rodičia, učitelia, vedci, odborníci z rôznych oblastí , ale aj známe osobnosti zareagovali na túto nevšednú domácu úlohu a počas prvej vlny pandémie koronavírusu  napísali svoje osobné výpovede o tom ako pandémia zmenila ich spokojný život.  A vznikla tak veľmi osobná zbierka  plná príbehov, úvah, básní a modlitieb  s jedinečným poslaním – pripomínať ťažké skúšky a zároveň prinášať nádej do budúcnosti. Knižku Každý sám a predsa spolu od kolektívu autorov si môžete vypožičať u nás. Kúpu knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Newsletter
Detská knižnica