Román vážnosti písaný „nevážne“

Dátum oznamu: 09. 10. 2020

Konečne sa dočkali aj slovenskí čitatelia, i čitatelia našej knižnice, prekladu známeho francúzskeho románu o náhodnom stretnutí štyroch priateľov, historických osobností, v Paríži. Reč je o rozsahom útlom, no obsahom hutnom románe Sviatok bezvýznamnosti z pera francúzsko-českého autora Milana Kunderu, ktorého darom je pristupovať k vážnym veciam s humorom a jeho kľúčom k dobrej nálade je bezvýznamnosť...
Newsletter
Detská knižnica