Rozprávková novinka z Buviku

Dátum oznamu: 28. 04. 2018

Rozprávky Márie Ďuríčkovej O Jankovi Hraškovi a O Janíčkovi znovu ožívajú nielen vďaka vydavateľstvu Buvik, ktoré touto knižkou pokračuje v sérii tzv. bilderbuchov pre deti od 3 rokov, ale predovšetkým vďaka pestrým a nápaditým ilustráciám skvelého výtvarníka Vladimíra Krála. Doteraz v tejto edícií vyšli dve knižky: Ako šlo vajce na vandrovku (2015) a Kozliatka (2013) autorky Márie Rázusovej-Martákovej. Obe sú súčasťou nášho fondu.
Newsletter
Detská knižnica