Skutoční hrdinovia

Dátum oznamu: 20. 02. 2020

Kniha s názvom Príbehy pre chlapcov, ktorí sa neboja byť výnimoční (Ella & Max, 2019) príblíži všetkým chlapcom (ale i dievčatám) sto výnimočných mužov, ktorí zlepšili náš svet. Spisovateľ Ben Brooks v knihe v krátkosti opisuje skutočné príbehy hrdinov z minulosti i súčasnosti, ktorí sa nebáli vzdorovať predsudkom, vybočiť z radu či čeliť ťažkostiam a nebezpečenstvu. Malí čitatelia tak v knihe nájdu zaujímavé príbehy spisovateľov (John Green, Roald Dahl), panovníkov (kráľ Juraj VI.), výtvarníkov (Vincent van Gogh), vynálezcov (Thomas Edison) a mnohých ďalších. Knihu už čoskoro nájdete aj v našej knižnici.
Newsletter
Detská knižnica